هزینه پروژه راه اندازی کارخانه سیمان در آفریقای جنوبی