گیاه دارای صفحه نمایش خوب که دارای ردپای باریک است