کارخانه بهره برداری از سنگ معدن نقره شناور کوچک در هند